خانه تجارت و اقتصاد برندینگ , مارکتینگ و بازاریابی

برندینگ , مارکتینگ و بازاریابی

موضوعاتی که در گروه مارکتینگ و بازاریابی تحت پوشش قرار داده میشود….
بازاریابی اینترنتی . مدیریت ارتباط با مشتری . رسانه های اجتماعی و تبلیغات . برندینگ و برندسازی