صفحه اصلی اورنوت

اورنوت

یادداشت برداری و اشتراک گذاری...........اخبار , آموزش ها , نرم افزار , ترفندها                       

تسلیحات نظامی

لو رفتن جزئیاتی از بالگرد آینده ارتش روسیه

دفتر طراحی کاموف روسیه به شکلی اتفاقی باعث لو رفتن جزئیاتی از طرحی که ممکن است به بالگرد آینده ارتش روسیه تبدیل شود شده...

Block title

Block title