صفحه اصلی ویدئو سخنرانی های علمی و تکنولوژیک-TED

سخنرانی های علمی و تکنولوژیک-TED

Scientific lectures

تسلیحات نظامی

لو رفتن جزئیاتی از بالگرد آینده ارتش روسیه

دفتر طراحی کاموف روسیه به شکلی اتفاقی باعث لو رفتن جزئیاتی از طرحی که ممکن است به بالگرد آینده ارتش روسیه تبدیل شود شده...

Block title

Block title