صفحه اصلی فناوری پوشیدنی ها

پوشیدنی ها

Wearable

اخبار علمی

رباتیک و هوش مصنوعی

علم و دانش

در اطراف يك سياهچاله ساختار فضا-زمان چگونه است

جهت بررسی هندسه‌ی فضا‌-زمان در خارج از یک سیاهچاله، می‌بایست یک نمودار فضا-‌زمان، وابسته به وضع هندسی موجود در سیاهچاله را مورد مطالعه قرار...