صفحه اصلی تجارت و اقتصاد موفقیت و کسب و کار

موفقیت و کسب و کار

موضوعاتی که در گروه کسب و کار پوشش داده میشود..... آمار و اطلاعات فضای کسب و کار . قوانین فضای کسب و کار . کارآفرینی . کسب و کار اینترنتی . موفقیت و کسب و کار

رباتیک و هوش مصنوعی

تسلیحات نظامی

بهره گیری ارتش آمریکا از مهندسی ژنتیک برای خلق سنسورهای زیستی

ارتش آمریکا در صدد ایجاد گونه‌های زیستی مصنوعی از طریق مهندسی ژنتیک برای به کارگیری در زمینه نظامی است. محققان با دستکاری ژن این...

خودرو