صفحه اصلی تجارت و اقتصاد اخبار و مقالات مدیریت و اقتصاد

اخبار و مقالات مدیریت و اقتصاد

موضوعات تحت پوشش در گروه مدیریت.... مدیریت و رهبری . مفاهیم مدیریت . مدیریت استراتژیک . توسعه فردی مدیران . مدیریت مالی . مدیریت دانش . مدیریت فناوری اطلاعات . مدیریت منابع انسانی . مدیریت پروژه . مدیریت آینده پژوهی . مدیریت تولیدو کیفیت و ارزیابی . مقالات اقتصادی و مدیریتی

رباتیک و هوش مصنوعی

تسلیحات نظامی

بهره گیری ارتش آمریکا از مهندسی ژنتیک برای خلق سنسورهای زیستی

ارتش آمریکا در صدد ایجاد گونه‌های زیستی مصنوعی از طریق مهندسی ژنتیک برای به کارگیری در زمینه نظامی است. محققان با دستکاری ژن این...

خودرو