آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۷

علم و دانش

آیا الکترون‌ها کاملا کروی شکل هستند؟

فیزیکدانان در برنامه‌ای موسوم به «گشتاور دو قطبی الکتریکی الکترون مولکول سرد پیشرفته» یا «ACME»، شکل بار الکترون‌ها را با دقت بی‌سابقه‌ای مورد بررسی...

خودرو

رباتیک و هوش مصنوعی