مارکتینگ-پلن-پروmarketing-plan-pro-دانلود-نسخه-اصلی

نرم افزار( مارکتینگ پلن پرو  ) Marketing Plan pro از جمله نرم افزارهای تولیدی گروه Ploalto software می باشد که شما را در خصوص تهیه طرح راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا توسعه کسب و کار جاریتان یاری می دهد.

این نرم افزار محیطی است آمیخته از بخشهایی که می توان همانند نرم افزار MS Word واژه پردازی نمود و همچنین محیطی که همانند نرم افزار MS Excel صفحات گسترده و نمودار تولید کرد.

یعنی بعنوان مثال در خصوص تقسیم بندی بازار یا market segmentation که یکی از قدمهای برنامه بازاریابی است، شما می توانید در کنار جدولی که تقسیمات بازار مورد نظر شما و اعداد و ارقام و فرمولهای آن را نمایش می دهد توضیحات متنی لازم را نیز اضافه نمایید.

در جداول می توانید فرمولها و توابع نرم افزار Excelرا بکار گرفته و همانند این نرم افزار فرمول نویسی نمایید.

خروجیهای منتوع Marketing Plan pro در قالب Word، PDF و Power point را نباید فراموش نمود و به همین دلیل هم می توان از این نرم افزار به عنوان  یک ابزار خوب برای تدوین مارکتینگ پلن می توان استفاده کرد .

همچنین   نرم افزار  مارکتینگ پلن پرو  ، در هر قدم از بخشهای مختلف مطالعات بازار، مالی و اقتصادی و امثال آن، شما را با تعداد قابل توجهی راهنمایی ها (Wizard) و مثال های گوناگون آموزش و رهنمود خواهد داد.

موضوعات تحت پوشش در دسته مدیریت
مدیریت و رهبری . مدیریت استراتژیک . توسعه فردی مدیران . مدیریت مالی . مدیریت دانش . مدیریت فناوری اطلاعات . مدیریت منابع انسانی . مدیریت پروژه . مدیریت آینده پژوهی . مدیریت تولیدو کیفیت و ارزیابی

Bilin
modiriran

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here