انواع رنگ – لیست نام رنگ‌ها به فارسی / انگلیسی

ما در برنامه نویسی وب در فایل‌های CSS یا HTML به ۳ شیوه متفاوت میتوانیم نام رنگ مد نظر را از بیان انواع رنگ‌ها بیان بنویسیم. البته باید خاطر نشان نمایم که این کد رنگ در بسیار کسب و کارهای دیگر کاربرد دارد ، مثلا برای طراحان ، سازندگان رنگ اتومبیل و ….

  • شیوه شماره یک : درج کد رنگ شش تایی

کد که با هشتگ # شروع شده و شامل شش حرف است (  اعداد ۰ تا ۹ و حروف الفبای انگلیسی از A تا F  تشکیل ) – دقت نمایید که هشتگ باید سمت چپ کد قرار گیرد. مانند :

رنگ سفید   #FFFFFF

 #۰۰۰۰۰۰۰  رنگ مشکلی

 نارنجی سیر  #FF8C00

  • شیوه شماره دو : درج کد رنگ RGB ( قرمز.سبز.آبی )

شیوه دوم استفاده از کدهای RGB است که از ترکیبات رنگ قرمز و رنگ سبز و رنگ آبی بدست آمده‌اند.

  • شیوه شماره سه : استفاده از نام انگلیسی رنگ‌ها

شما باید نام انگلیسی رنگها را بدانید تا بتوانید این رنگ را استفاده نمایید.

اگر ادرس این مقاله را در کامپیوتر و یا موبایل خود ذخیره نمایید ، میتوانید بعد در زمان مورد نیاز این کدها و اسمها را داشته باشید.

لیست نام رنگ ها به فارسی

نام فارسیکد پایه ۱۶ در مدل RGBنمونه رنگ
قرمزها
جگری۵C۵CCD
بژ تیره۸۰۸۰F0
حناییِ روشن۷۲۸۰FA
قهوه‌ایِ حنایی۷A۹۶E9
کرم نارنجی۷AA0FF
قرمز۰۰۰۰FF
زرشکی۳C۱۴DC
شرابی۲۲۲۲B2
عنابی تند۰۰۰۰۸B
صورتی‌ها
صورتیCBC0FF
صورتی پررنگC1B6FF
شرابی روشن۹۳۷۰DB
سرخابیB4۶۹FF
شفقی۹۳۱۴FF
ارغوانی۸۵۱۵C7
نارنجی‌ها
نارنجی کرم۷AA0FF
نارنجی۰۰A5FF
نارنجی سیر۰۰۸CFF
نارنجی پررنگ۵۰۷FFF
قرمز گوجه‌ای۴۷۶۳FF
قرمز-نارنجی۰۰۴۵FF
زردها
شیریE0FFFF
شیرشکریCDFAFF
لیمویی روشنD2FAFA
هلویی روشنD5EFFF
هلوییB5E4FF
هلویی پررنگB9DAFF
نخودیAAE8EE
خاکی۸۳E6F0
زرد۰۰FFFF
کهربایی باز۰۰D7FF
ماشی۶BB7BD
سبزها
مغزپسته‌ای۲FFFAD
سبز روشن۰۰FF۷F
مغزپسته‌ای پررنگ۰۰FC۷C
مغزپسته‌ای۰۰FF۰۰
سبز کمرنگ۹۸FB۹۸
سبز کدر۹۰EE۹۰
یشمی سیر۹AFA۰۰
یشمی کمرنگ۷FFF۰۰
سبز لجنی۳۲CD۹A
سبز چمنی۳۲CD۳۲
خزه‌ای۷۱B3۳C
خزه‌ای پررنگ۵۷۸B۲E
شویدی۲۲۸B۲۲
سبز۰۰۸۰۰۰
سبز ارتشی۲۳۸E۶B
زیتونی۰۰۸۰۸۰
زیتونی سیر۲F۶B۵۵
سبز آووکادو۰۰۶۴۰۰
سبز دریاییAACD۶۶
سبز دریایی تیره۸FBC۸F
سبز کبریتی روشنAAB2۲۰
سبز کبریتی تیره۸B۸B۰۰
سبز دودی۸۰۸۰۰۰
آبی‌ها
فیروزه‌ایFFFF۰۰
آبی آسمانیFFFFE0
فیروزه‌ای کدرEEEEAF
فیروزه‌ایFFFF۰۰
یشمیD4FF۷F
سبز دریایی روشنD0E0۴۰
فیروزه‌ای تیرهCCD1۴۸
فیروزه‌ای سیرD1CE۰۰
آبی کبریتی روشنE6E0B0
بنفش مایل به آبیDEC4B0
آبی کبریتیE6D8AD
آبی آسمانی سیرEBCE۸۷
آبی روشنFACE۸۷
آبی کمرنگFFBF۰۰
آبی کدرED۹۵۶۴
نیلی متالیکB4۸۲۴۶
آبی لجنیA0۹E۵F
آبی متالیک روشنEE۶۸۷B
نیلیFF۹۰۱E
فیروزه‌ای فسفریE1۶۹۴۱
آبیFF۰۰۰۰
آبی سیرCD۰۰۰۰
سرمه‌ای۸B۰۰۰۰
لاجوردی۸۰۰۰۰۰
آبی نفتی۷۰۱۹۱۹
بنفش‌ها
نیلی کمرنگFAE6E6
بادمجانی روشنD8BFD8
بنفش کدرDDA0DD
بنفش روشنEE۸۲EE
سرخابی روشنFF۰۰FF
سرخابی روشنFF۰۰FF
ارکیدهD6۷۰DA
ارکیده سیرD3۵۵BA
آبی بنفشDB۷۰۹۳
آبی فولادیCD۵A۶A
آبی-بنفش سیرE2۲B۸A
بنفش بازD3۰۰۹۴
ارکیده بنفشCC۳۲۹۹
مخملی۸B۰۰۸B
بنفش۸۰۰۰۸۰
آبی دودی۸B۳D۴۸
نیلی سیر۸۲۰۰۴B
قهوه‌ای‌ها
کاهیDCF8FF
کاهگلیCDEBFF
کرمC4E4FF
کرم سیرADDEFF
گندمیBCDEF5
خاکی۸۷B8DE
برنزه کدر۸CB4D2
بادمجانی۸F۸FBC
هلویی سیر۶۰A4F4
خردلی۲۰A5DA
ماشی سیر0B۸۶B8
بادامی سیر۳F۸۵CD
عسلی پررنگ۱E۶۹D2
کاکائویی۱۳۴۵۸B
قهوه‌ای متوسط۲D۵۲A0
قهوه‌ای۲A۲AA5
آلبالویی۰۰۰۰۸۰
سفیدها
سفیدFFFFFF
صورتی محوFAFAFF
یشمی محوF0FFF0
سفید نعنائیFAFFF5
آبی محوFFFFF0
نیلی محوFFF8F0
سفید بنفشهFFF8F8
خاکستری محوF5F5F5
بژ بازEEF5FF
هِلیDCF5F5
بژ روشنE6F5FD
پوست پیازیF0FAFF
استخوانیF0FFFF
بژ تیرهD7EBFA
کتانیE6F0FA
صورتی ماتF5F0FF
بژE1E4FF
خاکستری‌ها
خاکستری ماتDCDCDC
نقره‌ایD3D3D3
توسیC0C0C0
خاکستری سیرA9A9A9
خاکستری۸۰۸۰۸۰
دودی۶۹۶۹۶۹
سربی۹۹۸۸۷۷
سربی تیره۹۰۸۰۷۰
لجنی تیره۴F۴F۲F
سیاه۰۰۰۰۰۰

انواع رنگ‌ بکارگرفته شده در دنیای وب

۰۰۰۳۰۰۶۰۰۹۰۰C00F00۰۰۳۳۰۳۶۰۳۹۰۳C03F03
۰۰۶۳۰۶۶۰۶۹۰۶C06F06۰۰۹۳۰۹۶۰۹۹۰۹C09F09
۰۰C۳۰C۶۰C۹۰CC0CF0C۰۰F۳۰F۶۰F۹۰FC0FF0F
۰۳۰۳۳۰۶۳۰۹۳۰C30F30۰۳۳۳۳۳۶۳۳۹۳۳C33F33
۰۳۶۳۳۶۶۳۶۹۳۶C36F36۰۳۹۳۳۹۶۳۹۹۳۹C39F39
۰۳C۳۳C۶۳C۹۳CC3CF3C۰۳F۳۳F۶۳F۹۳FC3FF3F
۰۶۰۳۶۰۶۶۰۹۶۰C60F60۰۶۳۳۶۳۶۶۳۹۶۳C63F63
۰۶۶۳۶۶۶۶۶۹۶۶C66F66۰۶۹۳۶۹۶۶۹۹۶۹C69F69
۰۶C۳۶C۶۶C۹۶CC6CF6C۰۶F۳۶F۶۶F۹۶FC6FF6F
۰۹۰۳۹۰۶۹۰۹۹۰C90F90۰۹۳۳۹۳۶۹۳۹۹۳C93F93
۰۹۶۳۹۶۶۹۶۹۹۶C96F96۰۹۹۳۹۹۶۹۹۹۹۹C99F99
۰۹C۳۹C۶۹C۹۹CC9CF9C۰۹F۳۹F۶۹F۹۹FC9FF9F
0C0۳C0۶C0۹C0CC0FC00C3۳C3۶C3۹C3CC3FC3
0C6۳C6۶C6۹C6CC6FC60C9۳C9۶C9۹C9CC9FC9
0CC۳CC۶CC۹CCCCCFCC0CF۳CF۶CF۹CFCCFFCF
0F0۳F0۶F0۹F0CF0FF00F3۳F3۶F3۹F3CF3FF3
0F6۳F6۶F6۹F6CF6FF60F9۳F9۶F9۹F9CF9FF9
0FC۳FC۶FC۹FCCFCFFC0FF۳FF۶FF۹FFCFFFFF
نام رنگ‌ها به انگلیسی
NameHex
(RGB)
Absolute Zero#۰۰۴۸BA
Acajou#۴C2F27
Acid green#B0BF1A
Aero#۷CB9E8
Aero blue#C9FFE5
African violet#B284BE
Air Force blue (RAF)#۵D8AA8
Air Force blue (USAF)#۰۰۳۰۸F
Air superiority blue#۷۲A0C1
Alabama crimson#AF002A
Alabaster#F2F0E6
Alice blue#F0F8FF
Alizarin crimson#E32636
Alloy orange#C46210
Almond#EFDECD
Aluminum#D6D6D6
Aluminum foil#D2D9DB
Amaranth#E52B50
Amaranth deep purple#۹F2B68
Amaranth pink#F19CBB
Amaranth purple#AB274F
Amaranth red#D3212D
Amazon#۳B7A57
Amber#FFBF00
Amber (SAE/ECE)#FF7E00
American blue#۳B3B6D
American bronze#۳۹۱۸۰۲
American brown#۸۰۴۰۴۰
American gold#D3AF37
American green#۳۴B334
American orange#FF8B00
American pink#FF9899
American purple#۴۳۱C53
American red#B32134
American rose#FF033E
American silver#CFCFCF
American violet#۵۵۱B8C
American yellow#F2B400
Amethyst#۹۹۶۶CC
Anti-flash white#F2F3F4
Antique brass#CD9575
Antique bronze#۶۶۵D1E
Antique fuchsia#۹۱۵C83
Antique ruby#۸۴۱B2D
Antique white#FAEBD7
Ao (English)#۰۰۸۰۰۰
Apple#۶۶B447
Apple green#۸DB600
Apricot#FBCEB1
Aqua#۰۰FFFF
Aquamarine#۷FFFD4
Arctic lime#D0FF14
Argent#C0C0C0
Army green#۴B5320
Artichoke#۸F9779
Arylide yellow#E9D66B
Asda Green#۷DC242
Asda Green (2002)#۳۲AD61
Asda Green (1999)#۶۶C992
Asda Green (1994)#۸۰C197
Asda Green (1985)#۰۰DEA4
Asda Orange#C86500
Asda Orange (1968)#CA7309
Ash gray#B2BEB5
Asparagus#۸۷A96B
Ateneo blue#۰۰۳A6C
Atomic tangerine#FF9966
Auburn#A52A2A
Aureolin#FDEE00
AuroMetalSaurus#۶E7F80
Avocado#۵۶۸۲۰۳
Awesome#FF2052
Axolotl#۶۳۷۷۵B
Azure#۰۰۷FFF
Azure mist#F0FFFF
Azureish white#DBE9F4
Baby blue#۸۹CFF0
Baby blue eyes#A1CAF1
Baby pink#F4C2C2
Baby powder#FEFEFA
Baker-Miller pink#FF91AF
Ball blue#۲۱ABCD
Banana Mania#FAE7B5
Banana yellow#FFE135
Bangladesh green#۰۰۶A4E
Barbie Pink (1959-1975)#E85395
Barbie Pink (1975-1990)#D3419D
Barbie Pink (1990-1999)#F364A2
Barbie Pink (1999-2004)#F7238A
Barbie Pink (2004-2005)#FF3988
Barbie Pink (2005-2009)#FC419A
Barbie Pink#E94196
Barbie Pink (Pantone)#E0218A
Barn red#۷C0A02
Battery charged blue#۱DACD6
Battleship grey#۸۴۸۴۸۲
Bayside#۵FC9BF
Bazaar#۹۸۷۷۷B
Beau blue#BCD4E6
Beaver#۹F8170
Beer#F28E1C
Begonia#FA6E79
Beige#F5F5DC
B’dazzled blue#۲E5894
Big dip o’ruby#۹C2542
Big Foot Feet#E88E5A
Bisque#FFE4C4
Bistre#۳D2B1F
Bistre brown#۹۶۷۱۱۷
Bitter lemon#CAE00D
Bitter lime#BFFF00
Bittersweet#FE6F5E
Bittersweet shimmer#BF4F51
Black#۰۰۰۰۰۰
Black bean#۳D0C02
Black chocolate#۱B1811
Black coffee#۳B2F2F
Black coral#۵۴۶۲۶F
Black leather jacket#۲۵۳۵۲۹
Black olive#۳B3C36
Black Shadows#BFAFB2
Blanched almond#FFEBCD
Blast-off bronze#A57164
Bleu de France#۳۱۸CE7
Blizzard blue#ACE5EE
Blond#FAF0BE
Blood#۸A0303
Blood orange#D1001C
Blood red#۶۶۰۰۰۰
Blood (Animal)#A41313
Blood (organ)#۶۳۰F0F
Blue#۰۰۰۰FF
Blue (Crayola)#۱F75FE
Blue (Munsell)#۰۰۹۳AF
Blue (NCS)#۰۰۸۷BD
Blue (Pantone)#۰۰۱۸A8
Blue (pigment)#۳۳۳۳۹۹
Blue (RYB)#۰۲۴۷FE
Blue bell#A2A2D0
Blue bolt#۰۰B9FB
Blue cola#۰۰۸۸DC
Blue-gray#۶۶۹۹CC
Blue-green#0D98BA
Blue-green (color wheel)#۰۶۴E40
Blue jeans#۵DADEC
Blue lagoon#۴CB7A5
Blue-magenta violet#۵۵۳۵۹۲
Blue raspberry#0CBFE9
Blue sapphire#۱۲۶۱۸۰
Blue-violet#۸A2BE2
Blue-violet (Crayola)#۷۳۶۶BD
Blue-violet (color wheel)#۴D1A7F
Blue yonder#۵۰۷۲A7
Blueberry#۴F86F7
Bluebonnet#۱C1CF0
Blush#DE5D83
Bole#۷۹۴۴۳B
Bondi blue#۰۰۹۵B6
Bone#E3DAC9
Bored accent green#DDE26A
Bottle green#۰۰۶A4E
Boysenberry#۸۷۳۲۶۰
Boy red#0E9CA5
Brandeis blue#۰۰۷۰FF
Brandy#۸۷۴۱۳F
Brass#B5A642
Brave orange#FF631C
Brick red#CB4154
Bright cerulean#۱DACD6
Bright gray#EBECF0
Bright green#۶۶FF00
Bright lavender#BF94E4
Bright lilac#D891EF
Bright maroon#C32148
Bright navy blue#۱۹۷۴D2
Bright pink#FF007F
Bright turquoise#۰۸E8DE
Bright ube#D19FE8
Bright yellow (Crayola)#FFAA1D
Brilliant azure#۳۳۹۹FF
Brilliant lavender#F4BBFF
Brilliant rose#FF55A3
Brink pink#FB607F
British racing green#۰۰۴۲۲۵
Bronze#۸۸۵۴۰B
Bronze#CD7F32
Bronze (metallic)#B08D57
Bronze yellow#۷۳۷۰۰۰
Brown#۹۹۳۳۰۰
Brown (Crayola)#AF593E
Brown (traditional)#۹۶۴B00
Brown (web)#A52A2A
Brown-nose#۶B4423
Brown sugar#AF6E4D
Brown Chocolate#۵F1933
Brown Coffee#۴A2C2A
Brown Yellow#CC9966
Brunswick green#۱B4D3E
Bubble gum#FFC1CC
Bubbles#E7FEFF
Bud green#۷BB661
Buff#F0DC82
Bulgarian rose#۴۸۰۶۰۷
Burgundy#۸۰۰۰۲۰
Burlywood#DEB887
Burnished brown#A17A74
Burnt orange#CC5500
Burnt sienna#E97451
Burnt umber#۸A3324
Button blue#۲۴A0ED
Byzantine#BD33A4
Byzantium#۷۰۲۹۶۳
Cadet#۵۳۶۸۷۲
Cadet blue#۵F9EA0
Cadet blue (Crayola)#A9B2C3
Cadet grey#۹۱A3B0
Cadmium blue#0A1195
Cadmium green#۰۰۶B3C
Cadmium orange#ED872D
Cadmium purple#B60C26
Cadmium red#E30022
Cadmium yellow#FFF600
Cadmium violet#۷F3E98
Café au lait#A67B5B
Café noir#۴B3621
Cal Poly Pomona green#۱E4D2B
Calamansi#FCFFA4
Cambridge blue#A3C1AD
Camel#C19A6B
Cameo pink#EFBBCC
Camouflage green#۷۸۸۶۶B
Canary#FFFF99
Canary yellow#FFEF00
Candy apple red#FF0800
Candy pink#E4717A
Capri#۰۰BFFF
Caput mortuum#۵۹۲۷۲۰
Caramel#FFD59A
Cardinal#C41E3A
Caribbean green#۰۰CC99
Caribbean blue#۱AC1DD
Carmine#۹۶۰۰۱۸
Carmine (M&P)#D70040
Carmine pink#EB4C42
Carmine red#FF0038
Carnation pink#FFA6C9
Carnelian#B31B1B
Carolina blue#۵۶A0D3
Carrot orange#ED9121
Castleton green#۰۰۵۶۳F
Catalina blue#۰۶۲A78
Catawba#۷۰۳۶۴۲
Cedar Chest#C95A49
Ceil#۹۲A1CF
Celadon#ACE1AF
Celadon blue#۰۰۷BA7
Celadon green#۲F847C
Celeste#B2FFFF
Celestial blue#۴۹۹۷D0
Celtic blue#۲۴۶BCE
Cerise#DE3163
Cerise pink#EC3B83
Cerulean#۰۰۷BA7
Cerulean blue#۲A52BE
Cetacean blue#۰۰۱۴۴۰
Cerulean frost#۶D9BC3
Cerulean (Crayola)#۱DACD6
CG blue#۰۰۷AA5
CG red#E03C31
Chamoisee#A0785A
Champagne#F7E7CE
Champagne pink#F1DDCF
Charcoal#۳۶۴۵۴F
Charleston green#۲۳۲B2B
Charm#D0748B
Charm pink#E68FAC
Chartreuse (traditional)#DFFF00
Chartreuse (web)#۷FFF00
Cheese#FFA600
Cherry#DE3163
Cherry blossom pink#FFB7C5
Chestnut#۹۵۴۵۳۵
Chickadee#FFC34D
China pink#DE6FA1
China rose#A8516E
Chinese black#۱۴۱۴۱۴
Chinese blue#۳۶۵۱۹۴
Chinese bronze#CD8032
Chinese brown#AB381F
Chinese green#D0DB61
Chinese gold#CC9900
Chinese orange#F37042
Chinese pink#DE70A1
Chinese purple#۷۲۰B98
Chinese red#CD071E
Chinese red#AA381E
Chinese silver#CCCCCC
Chinese violet#۸۵۶۰۸۸
Chinese white#E2E5DE
Chinese yellow#FFB200
Chlorophyll green#۴AFF00
Chocolate brown#۳F000F
Chocolate cosmos#۵۸۱۱۱A
Chocolate Kisses#۳C1421
Chocolate (traditional)#۷B3F00
Chocolate (web)#D2691E
Chrome aluminum#A8A9AD
Chrome yellow#FFA700
Cinereous#۹۸۸۱۷B
Cinnabar#E34234
Cinnamon[citation needed]#D2691E
Cinnamon Satin#CD607E
Citrine#E4D00A
Citrine Brown#۹۳۳۷۰۹
Citron#۹FA91F
Claret#۷F1734
Classic rose#FBCCE7
Cobalt blue#۰۰۴۷AB
Cocoa brown#D2691E
Coconut#۹۶۵A3E
Coconut White#E9EDF6
Coffee#۶F4E37
Cola#۳C3024
Columbia Blue#C4D8E2
Conditioner#FFFFCC
Congo pink#F88379
Cool black#۰۰۲E63
Cool grey#۸C92AC
Cookies and cream#EEE0B1
Copper#B87333
Copper (Crayola)#DA8A67
Copper penny#AD6F69
Copper red#CB6D51
Copper rose#۹۹۶۶۶۶
Coquelicot#FF3800
Coral#FF7F50
Coral pink#F88379
Coral red#FF4040
Coral reef#FD7C6E
Coral Reef (Valspar Paint Color)#F6A494
Cordovan#۸۹۳F45
Corn#FBEC5D
Cornell red#B31B1B
Cornflower blue#۶۴۹۵ED
Cornflower#۹۳CCEA
Cornsilk#FFF8DC
Cosmic cobalt#۲E2D88
Cosmic latte#FFF8E7
Coyote brown#۸۱۶۱۳C
Cotton candy#FFBCD9
Cream#FFFDD0
Crimson#DC143C
Crimson glory#BE0032
Crimson red#۹۹۰۰۰۰
Crystal#A7D8DE
Crystal blue#۶۸A0B0
Cultured#F5F5F5
Cyan#۰۰FFFF
Cyan azure#۴E82B4
Cyan-blue azure#۴۶۸۲BF
Cyan cobalt blue#۲۸۵۸۹C
Cyan cornflower blue#۱۸۸BC2
Cyan (process)#۰۰B7EB
Cyber grape#۵۸۴۲۷C
Cyber yellow#FFD300
Cyclamen#F56FA1
Daffodil#FFFF31
Dandelion#F0E130
Dandelion (Crayola)#FDDB6D
Dark blue#۰۰۰۰۸B
Dark blue-gray#۶۶۶۶۹۹
Dark bronze#۸۰۴A00
Dark bronze (Coin)#۵۱۴۱۰۰
Dark brown#۶۵۴۳۲۱
Dark brown-tangelo#۸۸۶۵۴E
Dark byzantium#۵D3954
Dark candy apple red#A40000
Dark cerulean#۰۸۴۵۷E
Dark charcoal#۳۳۳۳۳۳
Dark chestnut#۹۸۶۹۶۰
Dark chocolate#۴۹۰۲۰۶
Dark chocolate (Hershey’s)#۳C1321
Dark cornflower blue#۲۶۴۲۸B
Dark coral#CD5B45
Dark cyan#۰۰۸B8B
Dark electric blue#۵۳۶۸۷۸
Dark gold#AA6C39
Dark goldenrod#B8860B
Dark gray (X11)#A9A9A9
Dark green#۰۱۳۲۲۰
Dark green (X11)#۰۰۶۴۰۰
Dark gunmetal#۱F262A
Dark imperial blue#۰۰۴۱۶A
Dark imperial blue#۰۰۱۴۷E
Dark jungle green#۱A2421
Dark khaki#BDB76B
Dark lava#۴۸۳C32
Dark lavender#۷۳۴F96
Dark lemon lime#۸BBE1B
Dark liver#۵۳۴B4F
Dark liver (horses)#۵۴۳D37
Dark magenta#۸B008B
Dark medium gray#A9A9A9
Dark midnight blue#۰۰۳۳۶۶
Dark moss green#۴A5D23
Dark Navy#۰۲۰۷۵D
Dark olive green#۵۵۶B2F
Dark orange#FF8C00
Dark orchid#۹۹۳۲CC
Dark pastel blue#۷۷۹ECB
Dark pastel green#۰۳C03C
Dark pastel purple#۹۶۶FD6
Dark pastel red#C23B22
Dark pink#E75480
Dark powder blue#۰۰۳۳۹۹
Dark puce#۴F3A3C
Dark purple#۳۰۱۹۳۴
Dark raspberry#۸۷۲۶۵۷
Dark red#۸B0000
Dark salmon#E9967A
Dark scarlet#۵۶۰۳۱۹
Dark sea green#۸FBC8F
Dark sienna#۳C1414
Dark silver#۷۱۷۰۶E
Dark sky blue#۸CBED6
Dark slate blue#۴۸۳D8B
Dark slate gray#۲F4F4F
Dark spring green#۱۷۷۲۴۵
Dark tan#۹۱۸۱۵۱
Dark tangerine#FFA812
Dark taupe#۴۸۳C32
Dark terra cotta#CC4E5C
Dark turquoise#۰۰CED1
Dark vanilla#D1BEA8
Dark violet#۹۴۰۰D3
Dark yellow#۹B870C
Dartmouth green#۰۰۷۰۳C
Davy’s grey#۵۵۵۵۵۵
Debian red#D70A53
Deep amethyst#۹C8AA4
Deep aquamarine#۴۰۸۲۶D
Deep carmine#A9203E
Deep carmine pink#EF3038
Deep carrot orange#E9692C
Deep cerise#DA3287
Deep champagne#FAD6A5
Deep chestnut#B94E48
Deep coffee#۷۰۴۲۴۱
Deep dumpling#۹B351B
Deep fuchsia#C154C1
Deep green#۰۵۶۶۰۸
Deep green-cyan turquoise#0E7C61
Deep jungle green#۰۰۴B49
Deep koamaru#۳۳۳۳۶۶
Deep lemon#F5C71A
Deep lilac#۹۹۵۵BB
Deep magenta#CC00CC
Deep maroon#۸۲۰۰۰۰
Deep mauve#D473D4
Deep moss green#۳۵۵E3B
Deep peach#FFCBA4
Deep pink#FF1493
Deep puce#A95C68
Deep red#۸۵۰۱۰۱
Deep ruby#۸۴۳F5B
Deep saffron#FF9933
Deep sky blue#۰۰BFFF
Deep Space Sparkle#۴A646C
Deep spring bud#۵۵۶B2F
Deep taupe#۷E5E60
Deep Tuscan red#۶۶۴۲۴D
Deep violet#۳۳۰۰۶۶
Deer#BA8759
Delicate girl blue#۶AB2CA
Denim#۱۵۶۰BD
Denim blue#۲۲۴۳B6
Desaturated cyan#۶۶۹۹۹۹
Desert#C19A6B
Desert sand#EDC9AF
Desire#EA3C53
Diamond#B9F2FF
Dim gray#۶۹۶۹۶۹
Dingy Dungeon#C53151
Dirt#۹B7653
Dirty brown#B5651E
Dirty white#E8E4C9
Dodger blue#۱E90FF
Dodie yellow#FEF65B
Dogwood rose#D71868
Dollar bill#۸۵BB65
Dolphin gray#۸۲۸E84
Douban Blue#۲۴۹۶CD
Douban Green#۲E963D
Douban Light Yellow#F7C58E
Drab#۹۶۷۱۱۷
Duke blue#۰۰۰۰۹C
Durian#B07939
Durian White#E6D0AB
Durian Yellow#E1BD27
Dust storm#E5CCC9
Dutch white#EFDFBB
Earthtone#۵D3A1A
Earth yellow#E1A95F
Ebony#۵۵۵D50
Ecru#C2B280
Eerie black#۱B1B1B
Eggplant#۶۱۴۰۵۱
Eggshell#F0EAD6
Egyptian blue#۱۰۳۴A6
Elderberry#۱۷۱۸۲B
Electric blue#۷DF9FF
Electric brown#B56257
Electric crimson#FF003F
Electric cyan#۰۰FFFF
Electric green#۰۰FF00
Electric indigo#۶F00FF
Electric lavender#F4BBFF
Electric lime#CCFF00
Electric orange#FF3503
Electric pink#F62681
Electric purple#BF00FF
Electric red#E60000
Electric ultramarine#۳F00FF
Electric violet#۸F00FF
Electric yellow#FFFF33
Emerald#۵۰C878
Emerald green#۰۴۶۳۰۷
Eminence#۶C3082
English green#۱B4D3E
English lavender#B48395
English red#AB4B52
English vermillion#CC474B
English violet#۵۶۳C5C
Eton blue#۹۶C8A2
Eucalyptus#۴۴D7A8
Facebook Blue#۳۹۵۶۹C
Fallow#C19A6B
Falu red#۸۰۱۸۱۸
Fandango#B53389
Fandango pink#DE5285
Fashion fuchsia#F400A1
Fawn#E5AA70
Feldgrau#۴D5D53
Feldspar#FDD5B1
Fern green#۴F7942
Ferrari red#FF2800
Field drab#۶C541E
Fiery rose#FF5470
Firebrick#B22222
Fire engine red#CE2029
Fire opal#E95C4B
Flame#E25822
Flamingo pink#FC8EAC
Flattery#۶B4423
Flavescent#F7E98E
Flax#EEDC82
Flesh#FFE9D1
Flickr Blue#۲۱۶BD6
Flickr Pink#FB0081
Flirt#A2006D
Floral white#FFFAF0
Flower girl#F498AD
Fluorescent blue#۱۵F4EE
Fluorescent orange#FFBF00
Fluorescent pink#FF1493
Fluorescent yellow#CCFF00
Folly#FF004F
Forest green (Crayola)#۵FA777
Forest green (traditional)#۰۱۴۴۲۱
Forest green (web)#۲۲۸B22
French beige#A67B5B
French bistre#۸۵۶D4D
French blue#۰۰۷۲BB
French fuchsia#FD3F92
French lilac#۸۶۶۰۸E
French lime#۹EFD38
French mauve#D473D4
French pink#FD6C9E
French plum#۸۱۱۴۵۳
French puce#۴E1609
French raspberry#C72C48
French rose#F64A8A
French sky blue#۷۷B5FE
French violet#۸۸۰۶CE
French wine#AC1E44
Fresh Air#A6E7FF
Frostbite#E936A7
Fuchsia#FF00FF
Fuchsia (Crayola)#C154C1
Fuchsia pink#FF77FF
Fuchsia purple#CC397B
Fuchsia rose#C74375
Fulvous#E48400
Fuzzy Wuzzy#CC6666

تبلیغات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilin

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید