طوفان ماده تاریک در منظومه شمسی

تیمی از محققان دانشگاه ساراگوسا و کینگز کالج لندن به همراه موسسه نجوم انگلستان دریافتند زمانی که “طوفان ماده تاریک” از منظومه شمسی ما عبور می کند فرصت ِ مناسبی برای تشخیص اکسیون‌ها میباشد.با Bilin(اخبار فناوری)همراه باشید.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here