۱eb97c4-expo-solo.jpg

هنرمندی به نام والری هوگو (Valerie Hugo) دست به کار جالبی زده است. این نقاش فرانسوی برای نمایشگاه انفرادی خود حروف الفبای انگلیسی را به شکلی جدید رسم کرده و برای این کار از گیاهان و جانوران الهام گرفته است. شکل‌هایی از گل‌ها، درختان، حیوانات وحشی و موجودات دریایی در این نقاشی‌ها دیده می‌شود. در کارگاه هنری والری نقاشی‌های زیادی وجود دارد که علاقه او به طبیعت، اسطوره‌ها و الهام گرفتن از ژاپنی‌ها را نشان می‌دهد. او در خصوص این تصاویر گفته که برخی از آنها را از سفرهایی که به هند و نپال داشته، الهام گرفته است.

 

تمامی حروف الفبای انگلیسی با طرح گیاهان و جانوران

حروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسیحروف الفبای انگلیسی

Bilin

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here