crash-test-02-copy.jpg

خودروهای جدیدتر امن‌تر از نسخه‌های قدیمی هستند. این نکته بدیهی را تنها ما نمی‌گوییم بلکه سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی آمریکا NHTSA در گزارش جدید خود می‌گوید.


این سازمان گفته است:

تحلیل‌ها نشان می‌دهند از میان تمامی خودروهای مسافری، سهم خودروهای قدیمی در تصادفات منجر به فوت بیشتر از خودروهای جدیدتر است.


به‌عبارت‌دیگر، احتمال اینکه جان سرنشینان در خودروهای جدیدتر از بین برود کمتر از احتمال مرگ در خودروهای قدیمی‌تر است. این خودروها شامل محصولات سواری، خودروهای کاربردی، پیکاپ ها و ون ها می‌باشند. یکی از مدیران NHTSA گفته است: “ما خریداران را به انتخاب خودروهایی که نیازهای شخصی، بودجه‌ای و حمل‌ونقلی را برآورده می‌کنند تشویق می‌کنیم. خریداران با انتخاب هوشمندانه خود روی ایمنی سرمایه‌گذاری می‌کنند.”


NHTSA که بخش ویژه دپارتمان حمل‌ونقل فدرال آمریکا می‌باشد خودروهای قدیمی‌تر را نسخه‌های ساخته شده قبل از سال ۲۰۱۲ و محصولات جدیدتر را پس از این سال می‌داند. این سازمان خودروها را در دسته‌های سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷، ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ و ۱۹۸۴ و قبل‌تر قرار می‌دهد.


زمانی که خودروهای جدید را با محصولات قدیمی‌تر مقایسه می‌کنیم اوضاع خود را بهتر نشان می‌دهد. ۵۵ درصد تصادفات منجر به فوت در خودروهای ساخته شده پیش از سال ۱۹۸۵ رخ داده‌اند. در مقابل باید گفت تنها ۲۶ درصد تصادف منجر به فوت در خودروهای ساخت بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ رخ داده است.


NHTSA تخمین می‌زند سرنشینان خودروهای قدیمی‌تر سهم بیشتری از تصادفات منجر به فوت داشته‌اند. همچنین درصد سرنشینانی که به سختی مجروح شده‌اند با افزایش سن خودرو افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر شما درباره تعویض خودروی قدیمی خود با نمونه‌ای جدید فکر می‌کنید و ایمنی یک نگرانی اصلی است شاید نتایج این مطالعه باعث ترغیب هرچه بیشتر به تعویض خودروی قدیمی شود.

 

Bilin
pedal

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here