‌زندگی در خیابان‌های کابل (قسمت اول)

5

‌زندگی در خیابان‌های کابل (قسمت اول)

کابل پایتخت افغانستان شهری است که پس از سال‌ها جنگ و ناآرامی، هنوز زیبایی‌های خاص خود را دارد. با کجارو همراه باشید تا روایت یک گردشگر اروپایی از این شهر را بخوانید.

kojaro