حمل و نقل عمومی در پاریس، فرانسه

5

حمل و نقل عمومی در پاریس، فرانسه

پاریس یکی از زیباترین شهرهای دنیا است. برای آشنایی با سیستم حمل و نقل عمومی شهر پاریس با کجارو همراه باشید.

kojaro