مراکز خرید پاریس؛ از بگرنیل تا لا واله ویلج

11

مراکز خرید پاریس؛ از بگرنیل تا لا واله ویلج

پاریس را بیش‌تر به خاطر برج ایفل و رود سن می‌شناسند اما یکی از بهترین کارها در این پایتخت عشق و زیبایی، خرید کردن است. برای آشنایی بیش‌تر با مراکز خرید پاریس با کجارو همراه باشید.

kojaro