پروازهای ایران ایر پس از ۲۲ سال در فرودگاه نوشهر از سر گرفته می شود

8

پروازهای ایران ایر پس از ۲۲ سال در فرودگاه نوشهر از سر گرفته می شود

ایران ایر با هواپیماهای خریداری شده پس از برجام ، پروازهایش را به این فرودگاه پس از ۲۲ سال از سر می‌گیرد.

kojaro