چرا سفر برگشت کوتاه تر از سفر رفت احساس می شود

6

چرا سفر برگشت کوتاه تر از سفر رفت احساس می شود

آیا تا به حال این احساس را داشته‌اید که سفر برگشت کوتاه‌تر از سفر رفت است؟ با کجارو همراه باشید تا دلایل علمی این پدیده را به شما بگوییم.

kojaro