شوخی‌های هموند پس از پیچاندن مرگ!

8اندکی پس از تصادفی شدید با ریماک کانسپت وان، ریچارد هموند ویدئویی را از روی تحت بیمارستان منتشر کرده و به مزاح گفته که نمرده است!


در کلیپ یاد شده این مجری محبوب گرند تور پای چپ خود را بسته و گفته نیازمند جراحی زانو است. او همچنین از دکترها و کادر پزشکی کمک‌کننده تشکر کرده و از خانواده خود نیز عذرخواهی کرده و گفته جیمز می به دیدنش آمده است.

هموند گفت:

من باید از تمامی کادر پزشکی که من را داخل آمبولانس گذاشته و به بیمارستان رساندن و همچنین از پزشکانی که از آن زمان مراقب من بوده‌اند تشکر کنم.


هنوز علت وقوع این حادثه در دست بررسی است اما ویدئوی ضبط شده نشان می‌دهد هموند کنترل سوپرکار الکتریکی خود را در ورودی پیچی چپ‌گرد از دست داده و اندکی بعد با تصادفی وحشتناک روبرو شده است. اندکی قبل از آتش گرفت ریماک هموند توانسته از مهلکه فرار کند.

گرند تور در بیانیه‌ای آورده است:

ریچارد هوشیار بود و حرف می‌زد و اندکی قبل از آتش گرفتن خودرو توانسته بود از آن خارج شود. او با آمبولانس هوایی به بیمارستانی در گالن منتقل شده و در آنجا مشخص شده که دچار شکستگی در زانو شده است.

[معرفی ویدئو]

pedal