۵۷۶۶۳۲۳۳

افسردگی شاید دقت کرده باشید که برخی از افراد به دلیل مسائل و مشکلات عصبی در طول یک شب خواب راحت ندارند و اساسا افرادی هستند که میزان خواب آن ها بهم ریخته و مدت زمانی کمی می توانند بخوابند، برخی دیگر نیز در خواب صحبت می کنند و یا فریاد می کشند که بر اساس تحقیقات پژوهشگران این افراد از مشکلات افسردگی رنج می برند و حتی ممکن است در هر زمان این مسائل تشدید شود.

اکنون پس از مدت ها محققان دلیل ارتباط میان افسردگی و اختلال در خواب را کشف نموده اند و نتایج تحقیقاتشان را منتشر کرده اند. جمعی از پژوهشگران در جدیدترین پژوهش خود، مکانیزم سیستم عصبی این ارتباط را پیدا کرده اند که به طورکلی می تواند سبب درک شرایط بهتر و حتی درمان افسردگی های مزمن گردد. یکی از محققان این پروژه در دانشگاه وارویک به نام جیانفنگ فنگ در این خصوص می گوید:

رابطه ی میان افسردگی و خواب بیش از ۱۰۰ سال مورد بررسی قرار گرفته است و اکنون برای اولین بار، مکانیزم سیستم عصبی که این دو اختلال را به یکدیگر ارتباط می دهد، یافته ایم.

نتایج بدست آمده

پژوهشگران اطلاعات به دست آمده از ۱۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار دادند تا الگوی عصبی ناشی از افسردگی و اختلالات خواب را بدست آورند. این نتایج نشان داد تمامی افرادی که دارای مسائل افسردگی و مشکلات خواب می باشند، ارتباط زیادی بین سه قسمت از مغز آن ها یعنی پیش‌ گُوِه، قشر خلفی‌ جانبی پیش‌ پیشانی و قشر Orbitofrontal وجود دارد.

مطالب خواندنی : عامل افسردی میلیونها انسان – مولکول استیل ال کارنیتین

بر اساس این تحقیقات قسمت هایی از مغز که به حافظه کوتاه مدت یا قشر خلفی‎ جانبی پیش‌ پیشانی، خودآگاهی پیش‌ گوه و احساسات منفی قشر Orbitofrontal مرتبط هستند، به یکدیگر متصل بوده و این مسئله، به اندیشه های عمیق سبب می شود که تنها یکی از فاکتورهای موثر در مکانیزمی می باشد که کیفیت خواب را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

این تئوری مطرح شده به این صورت است که افزایش میزان فعالیت این سه بخش از مغز، می تواند قسمتی از مکانیزم اختلالات خواب را به عنوان یکی از علائم افسردگی شرح دهد. محققان در این خصوص می گویند این فعالیت عصبی سبب می شود که فرد افسرده در زمان خواب، با هجوم افکار منفی روبرو شود و همین مشکل افسردگی،سبب به هم ریختن نظم خواب می گردد.

در ادامه با Bilin همراه باشید …

Bilin
zoomtech

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here